Nova knjiga Jure Vujića : Narodi protiv elita, populizam i suverenizam

 

 

Nakon referenduma o Brexitu i Trumpove pobjede na predsjedničkim izborima, proces diskreditiranja i demonizacije populizma značajno se pojačao. Porast društvenog nezadovoljstva širokih slojeva naroda, pobuna „žutih prsluka” u Francuskoj, izborne pobjede populističkih i suverenističkih pokreta diljem Europe, su društvene i političke realnosti, koje se ne mogu redukcionistički sagledavati ili paušalno prikazivati kao marginalne društveno-političke pojave koje su stigmatizirane kao „fašističke” prijetnje za demokracije. Vladajuće elite, bez obzira na političku lijevu ili desnu orijentaciju nastoje održati status quo neoliberalnog konsenzusa negirajući time i mogućnost redefiniranja demokratskog procesa. Pod utjecajem dezideologizacije i recentriranja političkih programa i diskursa, vladajuća ljevica i desnica ostavljaju dojam da su zamjenske sistemske stranke. Upravo je snažna struja tehnokratizacije i ekonomsko-upravljačke instrumentalizacije političke sfere, dovela do same identitetske krize političkog zastupništva. Zbog takvog uhodanog i reaktivnog prezira prema svemu što se poziva na „narod” i „populizam”, i zbog dominantne negativne i redukcionističke interpretacije fenomena populizma i suverenizma u javnom prostoru, namjera je ove knjige na temelju sinteze različitih socioloških i politoloških pristupa prema populističkom fenomenu, pokušati ponuditi konceptualne i eksplikativne elemente za re-evaluaciju i re-legitimiranje fenomena populizma koji se nalazi na samom izvorištu demokracije. Suvremena pobuna naroda protiv elita predstavlja simptom nove političke rekompozicije.

 

Jure Vujić , pravnik i politolog. Autor je nekoliko knjiga   na Francuskom jeziku ( La modenité ā l’épreuve de l’image, L’Harmattan, Paris),  Un Ailleurs européen  (Avatars editions, Paris);  i na hrvatskom jeziku autor knjiga: „Geopolitika multipolarnog svijeta-Razumjeti svijet iz XXI. stoljeća“(2015.), Radikalna misao-fenomenologija političkog radikalizma ( izdanje Alfa 2016.) .Suradnik geopolitičke Akademije Pariza, pročelnik je Odjela za politologiju Matice Hrvatske i voditelj Instituta za geopolitiku i strateška istraživanja iz Zagreba.

Jure Vujić „Narodi protiv elita, populizam i suverenizam“, izdanje IGSI, tisak Znanje, Zagreb veljača 2020.

 

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *