O institutu

Institut za geopolitiku i strateška istraživanja (IGSI) osnovan je u Zagrebu u svibnju 2014. godine. Polje djelovanja Instituta je znanstveno-istraživački rad na području geopolitike, geostrategije i teorije međunarodnih odnosa. Institut će se baviti proučavanjem teorije i političke i geopolitičke ideje, istraživanjem različitih dimenzija geopolitike, geoekonomije i globalizacije, geopolitike u doba globalizacije, multidisciplinarnom analitikom i ekspertizom suvremenih međunarodnih zbivanja i novih geopolitičkih trendova. U tu svrhu, radit će na organiziranju i održavanju okruglih stolova, javnih rasprava, tribina i znanstvenih skupova; surađivat će s drugim znanstvenim institutima na području geopolitike; objavljivat će znanstvene radove i slične publikacije.

Ciljevi Instituta su:
• Razvoj geopolitike i geostrategije,
• Razvoj metodologije i geopolitičke teorije,
• Komparativno istraživanje geopolitičkih modela i sustava u svijetu,
• Izrada geopolitičkih analiza (policy analiza),
• Istraživanja u području geopolitike, geostrategije, geoekonomije i međunarodnih odnosa,
• Promicanje geopolitičke i geostrateške discipline i znanosti,
• Promicanje istraživanja na području geopolitike i međunarodnih odnosa,
• Promicanje međunarodne suradnje na području geopolitike,
• Doprinos istraživanju geopolitičke znanosti u Hrvatskoj.