Suvremeni informacijski rat i nadzor nad balkanskim ‘mekim’ zonama

Informacijski rat, zvan u specijalističkom žargonu infoguerre, information warfare, infowar, hyperwar, primjenjuje razna sredstva mentalne manipulacije od širenja dezinformacije, privida, tajnovitosti, društva zabave i predstavlja u postmodernom društvu jedan oblik psihološkog ratovanja primjenom softpower meke sile koja nastoji iznuditi pasivni pristanak javnog mnijenja, nasuprot hardpowera koji je u nadležnosti svake