ZAŠTO SE BORIMO? HRVATSKI I EUROPSKI SUVERENIZAM

Europa je ponajprije kontinent kojeg veže zajednička povijest, i tisućljetni civilizacijsko-kulturni identitet . To zajedničko kulturno i identitetsko nasljeđe je danas ugroženo pod pritiskom radikalnog sekularizma, a-nacionalnog liberalizma i tržišnog globalizma, političkog radikalnog islamizma i masovnih migracija, ali i od korumpiranih nacionalnih i Bruxelleskih elita, tiranije partitokracije i lobija, koje desuvereniziraju  europske nacije na gospodarskom, kulturnom, vojnom, političkom i društvenom području. Sa pravom možemo reći da se Europa trenutno  nalazi u Spenglerovoj  fazi dekadencije „propasti Zapada“.Stoga smatramo da suvremeni izazovi populizma, nacionalizma i suverenizma kao legitimne reakcije na stvaranje globalističke Bruxelleske super-države neće voditi nikamo, ako ne  iznjedre kontinentalnu geopolitičku i identitetsku suverenu zajednicu u kojoj bi sve Europske nacije pa i Hrvatska, pronašle svoje ravnopravno mjesto unutar nove geopolitičke i kulturne sinteze.

Zalažemo se za suverenu Hrvatsku državu unutar Europe kao savez neovisnih i suverenih nacija koja služi europskim narodima a ne Bruxelleskoj birokraciji. U tom smjeru, Hrvatska država kao  članica EU prvenstveno  treba promicati i braniti nacionalne interese, a ne obrnuto sluganski promicati interese Bruxelleske i globalističke oligarhije.

U kontekstu razočaranja glede postnacionalnih institucija Zapada, ideja nacije, i model suverene nacionalne države obnavlja se kao “prikladni okvir za rješenje političkih i identitetskih i gospodarskih izazova” neoliberalne globalizacije. zalažemo se izgradnju“ Europe nacija”,   Europe kao savez  suverenih nacionalnih država “, a ne centralizirane nadnacionalne federalizacije, model u kojemu je nacionalni, politički, gospodarski i kulturni suverenitet poštivan i zaštićen

Zagovaramo dubinske institucionalne reforme koje bi trebale vratiti hrvatskom narodu odlučujući glas putem promicanje istinske lokalne neposredne demokracije. U tom su smislu potrebne ustavne promjene u smjeru boljeg i učinkovitijeg  zastupanja hrvatskih građana i otklanjanje nepoželjnih elementa partitokracije i  stranačke oligarhije.

Naš suverenizam obuhvaća političku, socijalnu, monetarnu, gospodarsku , vanjsko-političku i  identitetsku dimenziju.

Politički suvrenizam

Smatramo da treba vratiti slobodu i politički suverenitet hrvatskom narodu koji je jedini gospodar svoje sudbine. Stoga se zalažemo za uspostavu i jačanje državnog suvereniteta u svim područjima: monetarnim, zakonodavnim, teritorijalnim, gospodarskim društvenim  i kulturnim.

 Suverenizam pretpostavlja oslobađanje naroda ovaj put ne od vanjskog neprijatelja i ugroze, već on raznih unutarnjih lobija, poslovno-klijentelističkih koruptivnih mreža domače „duboke države“, od trgovačkog uvoznog lobija i od NGO manjinskih lobija koje rastvaraju iznutra temeljne slobode i prava hrvatskog naroda da ostane ono što stoljetno jest, kao autohtona europski narodna zajednica , pravo na vlastiti kršćanski identitet , kulturu i tradiciji, ali i pravo da suvereno upravlja sa svojom sudbinom kao što mu je to zajamčeno u Ustavu.

Ako smo 90.-tih ostvarili pobjedu u domovinskom ratu i konzumirali pravo na nacionalna i državno samoodređenje, danas moramo biti sposobni provesti nužnu de-komunizaciju društva i prikladnu institucionalnu lustraciju, te ostvariti pravo na nacionalno samoodređenje i očuvanje hrvatskog identiteta na unutarnjem planu. Svaka suverenistička politika mora voditi u tom smjeru i isključivo u korist hrvatskog naroda kao izvorište narodne suverene volje i legitimiteta. Već decenijama gospodarske, fiskalne politike sukcesivnih lijevih i desnih vlada osiromašuju narod, srednji i radnički sloj dok se paralelno obogaćuju političke financijske i poslovne oligarhije, simptomi koji ukazuju na rast demokratskog deficita i nepovjerenja prema stranačkom parlamentarizmu.

Širenje populizma i protusistemskih ideologija u današnjim parlamentarnim demokracijama izravne su posljedice kompromitiranja političkih stranaka zbog uskog povezivanja s financijsko-poslovnim krugovima, kao i zbog gubitka povjerenja izbornoga tijela u same stranke. Sistemske stranke liberalne desno-centrističke i liberalne lijeve stranke danas su postale zamjenske političke strukture koje štite oligarhijske interese i status quo. Današnje političke stranke  su mehanizmi održavanja i reproduciranje političkog i klijentelističkog oligarhijskog sustava,  i stoga održavaju politički i gospodarski status quo. Suvremene oligarhije danas tvore financijsku superklasu na globalnoj razini, koja ima zasebne gospodarske i društvenopolitičke ciljeve, kao i paralelna paradržavna središta moći, te koja nadilazi interese naroda na nacionalnoj razini.

Po direktivi EU se u svim europskim zemljama provodi deregulacija i liberalizacija energetskog tržišta što države lišava suverene kontrole i raspolaganja vlastitom energetikom i vlastitim energentima, kao temelj suverenog razvoja gospodarstva i sigurnosti. Stoga zagovaramo opstanak i jačanje nacionalne države kao glavnog subjekta međunarodnih odnosa i boriti ćemo se unutar EU za širu primjenu načela supsidijarnostii  vraćanja dio nadležnosti državama članicama. Stoga se protivljujemo današnjem globalizmu  i Bruxelleskoj  tehnokracije  koji zagovaraju izgradnju europske “superdržave” za provođenje kulturne, monetarne i tržišne uniformizacije.

Zalažemo se za istinsku narodnu i participativnu demokraciju, a politički suverenizam dolazi do punog izražaja kombiniranjem i sjedinjenjem načela nacionalnog suvereniteta i narodnog suvereniteta putem izravnih građanskih konzultacija i prakse referenduma građanskih inicijativa.

Socijalni suverenizam

Socijalni suverenizam temelji se na postulatu da društveni napredak podrazumijeva da je narod suveren, što pretpostavlja da gospodarska sfera bude u službi većine i za dobrobit zajednice, a ne da bude sredstvo monopola oligarhija i bogatih slojeva. Neoliberalna financijska globalizacija pogoduje političko-gospodarsku oligarhizaciju, dominaciju financijskih nadnacionalnih tržišta nad realnom ekonomijom proizvodnje i destrukciju socijalnih prava. Socijalni suverenizam podrazumijeva da narodna zajednica može suvereno na većinskom nivou odlučiti  o izboru svjetonazorskog društvenog modela u skladu sa vlastitom vjerskom, kulturnom i povijesnom tradicijom, a ne biti pasivni  subjekt transnacionalnih svjetonazorskih eksperimenata koje nameću razni globalistički krugovi putem međunarodnih akata poput Istanbulske konvencije i Marakeškog pakta.

 

Monetarni suverenizam

Zalažemo se za monetarni suverenitet što podrazumijeva da svaka politička zajednica ima kontrolu nad kreiranjem i emisijom novca i valute, nad svojim financijskim resursima koji trebaju biti stavljeni u funkciju nacionalnih gospodarskih interesa a ne u funkciju privatnih bankarskih ili oligarhijskim financijskim interesima. Takva ekspanzivna i suverena monetarne politika trebala bi omogućiti  oslobađanje  od trajne ovisnosti hrvatskih javnih financija i gospodarstva od  transnacionalnih financijskih tržišta i centralističke monetarne politike Europske središnje banke, uspostavom i jačanje regulatorske uloge Narodne Banke koja treba jamčiti monetarni suverenitet i neovisnost. Bitna i neodvojiva sastavnica nacionalnog suverenizma je i socijalna sastavnica suverenizma, koja podrazumijeva projekt socijalne emancipacije upravo od onih neoliberalnih nadnacionalnih gospodarskih i monetarističko-financijskih poluga koje se nameću svim europskim narodima putem MMF-a, Svjetske banke, WTO-a…, koji pogoduju neprestanom državnom zaduživanju, hegemoniji špekulativne fiktivne ekonomije i bankarskom financijalizmu.

Gospodarski suverenizam

 Briselska tehnokracija nastoji mimo volje europskih naroda promicati federalizaciju i u tom smjeru poseže za pravnim presedanima i pogodnom pravosudnom jurisprudencijom Europskoga suda pravde, koji proklamira primat europskoga prava nad nacionalnim zakonodavstvom. Drugo, na gospodarskom planu provlači se pogrešan argument da jedinstveno tržište obuhvaća u svim područjima ujednačena pravila uključujući i valutu i monetarnu politiku. No praksa demantira takav argument jer je Unija otvorila trgovinske granice prema trećim zemljama svijeta, bez prethodne harmonizacije socijalnih, okolišnih i sanitarnih zakonodavstava.

Zalažemo se za promjenu načelo „gospodarskog patriotizma“ u svim  gospodarskim sektorima, i prioritetno  privilegiranje domače prehrambene, industrijske  proizvodnje i izvoza te sprječavanje svakog oblika pogodovanja „uvoznom lobiju“, primjenom prikladnog reguliranog protekcionizma. Također se zalažemo za jačanje „realne „ ekonomije proizvodnje i stvaranja radnih mjesta a ne fiktivne špekulativne ekonomije,   revitalizaciju sela, ruralnih sredina, manjeg i srednjeg poduzetništva  protiv svakog oblika oligopola, monopola velikih koncerna, i protiv nelojalne konkurencije.

Suverenizam u gospodarstvu pretpostavlja zauzimanje za gospodarsku opciju javnoga dobra i interesa ( Res Publicae), prekid sa politikom štednje i pokretanje dinamične politike potrošnje i investicija, te za opći plan re-industrijalizacije na inicijativu zajedničke državne strategije kako bi se pokrenula realna proizvodnja, sa fiskalnim poticajima hrvatskim srednjim i manjim poduzećima u odnosu na nelojalnu konkurenciju i primjenom gradiranog protekcionizma, kako i zaustavljanja pogodovanja uvoznom lobiju. Načelo „gospodarskog patriotizma“ treba primijeniti na hrvatske poljoprivredne proizvode sa državnim poticajima putem javne nabave na državnoj i na razini lokalne samouprave. Također treba pretvoriti zajedničku poljoprivrednu politiku u hrvatsku poljoprivrednu politiku i jamčiti iznos poticaja po kriterijima koje fiksira Hrvatska suverena država a ne EU sa svrhom da se spasi i potiče održivi rast obiteljskih poljoprivrednih imanja . Također bi trebalo žurno administrativno pojednostaviti svakodnevnicu poljoprivrednika i zaustaviti inflaciju administrativnih normi, te poticati mlade poljoprivrednike putem defiskalizacije u prvim godinama

Gospodarski suverenizam suprotstavlja se primjeni u RH direktive za upućivanje radnika na rad u drugu zemlju EU-a zbog nelojalne konkurencije, i nastojati će osigurati zaštitu strateških nacionalnih sektora ,  javnih dobara i prirodne resure, sa uskom kontrolom stranih investicija koji ugrožavaju nacionalne interese. Što se tiče zaštite okoliša zalažemo se sa prekidom sa dosadašnjim modelom utemeljen na divljoj globalizaciji svemoćnog tržišta razmjena i socijalnog, sanitarnog i okolišnog dumpinga. Prav suverene ekologija podrazumijeva da se re-lokalizira gospodarstvom tako da se proizvodnja i potrošnja i recikliranje događaja na mjestu, na lokalnoj razini. Gospodarski suverenizam zagovara investiranje u energetsku samodostatnost i održivosti poticanjem bioenergetskih sektora ( biogorivo, solarna energija) primjenom inteligentnog protekcionizma

Vanjskopolitički suverenizam

Hrvatska zbog geopolitičkog položaja na razmeđu Zapada i Istoka, treba jačati svoju posredničku stratešku dimenziju prvenstveno na području uspravnice Baltika-Jadrana, Srednje Europe, i nastojati kapitalizirati svoj geopolitički položaja unutar Višegradske skupine sa zemljama sa kojima dijelimo zajedničke povijesne kulturne vrednote. Savezništvo država na području između Jadranskog, Baltičkog i Crnog mora jedina je geopolitička alternativa kroz koju možemo zaštititi zajedničke interese i vrijednosti. valute, moguće je očuvati gospodarsku neovisnost. Smatramo da Hrvati u Bosni i Hercegovini kao konstitutivni narod imaju pravo na samoodređenje, a dužnost hrvatske države je zaštita njihovih prava i političkog položaja. Protivljujemo se svakom obliku nacionalne diskriminacije i bošnjačke islamizacije i unitarizma u BiH.

Hrvatska vanjska politika   treba promicati i braniti prvenstveno nacionalne geopolitičke, gospodarske i kulture  interese, po načelu nacionalnog suverenitet i neovisnsoti, geopolitičke multipolarne asimetričnosti.. Unutar Europe samostalnih i suverenih država, Hrvatska će najbolje artikulirati svoje vanjskopolitičke interese  na području između Jadranskog, Baltičkog i Crnog mora kao  prikladni geopolitički  okvir za zaštititi zajedničke interese i kulturno-civilizacijske vrijednosti.

Identitetski suverenizam

Zalažemo se za obranu i očuvanje hrvatskog i europskog nacionalnog i civilizacijskog identiteta utemeljenog na  kršćanskom svjetonazoru, tradiciji , i kulturi. Stoga smatramo da su islamizacija kao i liberalni tržišni globalizam glavne prijetnje opstanku europskog civilizacijskog identiteta. Hrvatsko državljanstvo i građanstvo je puno pravo svih hrvatskih građana ali i čast sa određenim obvezama prema  hrvatskoj nacionalnoj zajednici, stoga se bez ikakve diskriminacije na temelju rase ili nacije, zalažemo za ustavno uokviravanje načela  nacionalne preferencije.

Suverenistička politika nastoji vratiti demokratsko proces odlučivanju na izvorištu lokalne narodne zajednice, što znači da odluke trebaju zaista biti donesene od baze do vrha putem trajnih lokalnih narodnih konzultacija i putem narodnih referendumskih inicijativa. Na Razini EU se događaja isti proces političke oligarhizacije jačanjem nadnacionalnog tehnokratskog modela, nepoštivanje načela supsidijarnosti , te neprestani rast transfera područja iz „ suverenih nadležnosti država članica“ prema „ EU „podjeljenim nadležnostima“ i proširenjem prakse glasovanja kvalificiranom većinom unutar EU institucija što omogućuje zaobilaženja jednoglasnosti ali glas manjih država članica u važnim odlukama.

U doba kada Europska Unija uvodi koncept europskoga nadnacionalnog građanstva, za Hrvatsku predstoji velik i važan izazov za izgradnju modernoga homogenog nacionalnog i političkog koncepta građanstva kao najboljega sredstva za očuvanje i afirmiranje nacionalnog identiteta i nakon pridruživanja Uniji.  Zalažemo se ukidanje postojećeg istrošenog ustavnog zakona o manjinama koji pogoduje vjersko-etnički komunitarizam, i donošenje novog  zakona koji će jamčiti novu ustavnu kategoriju jednakoga hrvatskog i republikanskog građanstva, prema kojoj bi svi građani Hrvatske imali ista prava i obveze bez obzira na vjersku, etničku i nacionalnu pripadnost.

 

 Jure Vujić

 

 

 

 

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *